Log In


Reset Password

Family Notice - Deaths

MANNERING, Anna. DOB 1/11/98 (e whangai atu) Kua mate 27/01/20 21yrs. Te Hoa o Joseph me Te hika a Petra me Te tuahine o Michael raua ko Tainui, anei nga mokopuna o Pauline Tangiora me nga tamariki o Pierre Vermunt. Kua takato ana kei Otorohanga I waienganui tana hapu koka me Te whanau whangai. Our heartfelt thanks to Sandford Fish Co. for her return off the boat at Bluff to Otorohanga, to pastor Barry and use of their Baptist Chapel, and other ministers, kai korero and whanau I tautoko ae. Haere Anna I runga nga Arohanui o nga whanau whaanui me nga hoa e mano.